Atlas Magazine, May 2018

Atlas Magazine, May 2018

"From the Bottom of the Ocean" Necklace
Photographer: Julia Sariy @julia_sariy/ Stylist:Kenya Sherron @kenyasherron @byksherron/ MUA: Val Laskarides @vallaskarides/ Hair: Sofiia Strykova @sofiiastrykovaartist/ Model: Maddie Yerkes @ Major Models NY @maddieyerkes @majormodelsny
Back to blog

Leave a comment